24 հունիսի 2020

Ազգային անվտանգության ծառայությունում ինքնամաքրման գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ  

      

Ազգային անվտանգության ծառայությունում ինքնամաքրման գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ