24 նոյեմբերի 2021

Հարցազրույց ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի որոշ իրավակարգավորումների շուրջ (տեսանյութ)

Հարցազրույց ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի որոշ իրավակարգավորումների շուրջ (տեսանյութ)