15 ապրիլի 2022

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (եռամսյակային)

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (եռամսյակային)

Ստորև ներկայացվում է 2022թ.-ի առաջին եռամսյակում ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը