26 մայիսի 2021

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ ՀՀ ԱԱԾ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԻՋԵՎ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ ՀՀ ԱԱԾ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԻՋԵՎ

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության վարչական շենքում ՀՀ ԱԱԾ գիտաուսումնական կենտրոնի և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի միջև ստորագրվել է համագործակցության մասին հուշագիր:

Հուշագիրը ստորագրել են ՀՀ ԱԱԾ գիտաուսումնական կենտրոնի պետ, գեներալ-մայոր Հովհաննես Կարումյանը և Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռոբերտ Ղազարյանը:

Հուշագրի հիմնական նպատակն է սահմանել հիշյալ գիտակրթական հաստատությունների միջև համագործակցության ուղղությունները, ինչպես նաև նախանշել իրականացվելիք համատեղ միջոցառումներն ու նախաձեռնությունները:

Ըստ հուշագրի՝ կողմերի միջև համագործակցությունը կծավալվի ազգային անվտանգության ապահովման ոլորտին առնչվող պատմագիտական նյութերի վերլուծությանն ուղղված թեմատիկ լսումների, սեմինարների, գիտագործնական միջոցառումների կազմակերպման, գիտական, մասնագիտական գրականության, մեթոդական ձեռնարկների ու տարբեր նյութերի փոխանակման և համանման այլ ձևաչափերով: Փոխգործակցության շրջանակներում նախատեսվում է նաև Գիտաուսումնական կենտրոնում դասավանդվող առարկաների շրջանակներում առանձին թեմաներով դասախոսություններին Արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատողների ներգրավում, ինչպես նաև Կենտրոնի աշխատակիցների ընդգրկում Ինստիտուտում ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելության, որպես գիտական աստիճանի հայցորդ ձևակերպելու կազմակերպչական աշխատանքներում, ատենախոսությունների մշակման և պաշտպանության ընթացքում մեթոդական աջակցության ցուցաբերման գործընթացներում: Համագործակցության հուշագրով նախատեսվելու է նաև Ինստիտուտի մագիստրատուրայի ուսանողների հետ համապատասխան աշխատանքների կազմակերպում՝ ՀՀ ԱԱԾ գործառույթներին, Կենտրոնի աշխատանքներին և ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության անցնելու ընթացակարգերին ծանոթացնելու նկատառումներով:

Կողմերի հավաստմամբ ՀՀ ԱԱԾ գիտաուսումնական կենտրոնի և ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի՝ տարիներ շարունակ կուտակած գիտակրթական փորձը էական նշանակություն կունենա երկու կառույցների գործունեության, ազգային անվտանգության ապահովման բնագավառում պատմագիտական և այլ հետազոտությունների խորացման, աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների հետագա կատարելագործման համար: