20 մարտի 2020

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019 թ.-ի ընթացքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, ինչպես նաև լրագրողներից/լրատվամիջոցներից և հասարակական կազմակերպություններից տեղեկատվություն ստանալու մասին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ստացված հարցումների վերաբերյալ