04 փետրվարի 2020

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (տարեկան)

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (տարեկան)

ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող Է. Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ՝ ՀՀ ԱԱԾ գործունեության թափանցիկության ապահովման նպատակով այսուհետև յուրաքանչյուր տարի կհրապարակվեն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություններ:

Ստորև ներկայացնում ենք 2019թ.-ին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը.