09 հուլիսի 2019

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կիսամյակային)

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կիսամյակային)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի հանձնարարությամբ, ԱԱԾ գործունեության թափանցիկության ապահովման նպատակով, յուրաքանչյուր կիսամյակ կհրապարակվեն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություններ:

 

2019թ. հունվար-հունիս ամիսներին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն:

 

ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմ