Ընդհանուր տեղեկություններ և կապ

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0001, Նալբանդյան փողոց 104
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի էլ. փոստ ta@sns.am
հեռախոս +37410 563515 (հերթապահ մաս)

 

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ՝ Գրիգոր Հարությունի Պողոսյան
(ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի ղեկավար)
հեռախոս +37410 548127
Էլ. փոստ ta@sns.am

 

ՀՀ ԱԱԾ մամուլի կենտրոն
հեռախոս +37415 539760
էլ. փոստ press@sns.am

ՀՀ ազգային անվտանգության տնօրենի  20.06.2018թ.N 28-Ա հրամանով՝

  1. ՀՀ ԱԱԾ համակարգում ներքին ազդարարման, ինչպես նաև ՀՀ ԱԱԾ կենտրոնական մարմիններում արտաքին ազդարարման համար լիազորված անձն է ՀՀ ԱԱԾ տեսչական վարչության պետ Ռաֆայել Առաքելյանը (հեռ. 010-53-74-86)
  2. ՀՀ ԱԱԾ մարզային վարչություններում (այսուհետ` ՄՎ) արտաքին ազդարարման համար լիազորված անձինք են`

1)  ՀՀ ԱԱԾ Շիրակի ՄՎ պետ Նարեկ Պողոսյանը (հեռ. 0312-5-30-22)

2) ՀՀ ԱԱԾ Լոռու ՄՎ պետ Կարեն Ալչանգյանը (հեռ. 0322-4-09-70)

3) ՀՀ ԱԱԾ Արմավիրի ՄՎ պետ Արթուր Դաշյանը (հեռ. 0237-2-17-27)

4) ՀՀ ԱԱԾ Արարատի ՄՎ պետ Արմեն Հովհաննիսյանը (հեռ. 0235-2-21-35)

5) ՀՀ ԱԱԾ Տավուշի ՄՎ պետ Սամվել Հայրապետյանը (հեռ. 0263-4-06-06)

6) ՀՀ ԱԱԾ Արագածոտնի ՄՎ պետ Ռազմիկ Միքայելյանը (հեռ. 0232-3-28-42)

7) ՀՀ ԱԱԾ Գեղարքունիքի ՄՎ պետ Լևոն Խաչատրյանը (հեռ. 0264-3-07-14)

8) ՀՀ ԱԱԾ Կոտայքի ՄՎ պետ Ռոբերտ Բազիկյանը (հեռ. 0223-6-00-28)

9) ՀՀ ԱԱԾ Սյունիքի ՄՎ պետ Գևորգ Ներսեսյանը (հեռ. 0285-2-33-10)

10) ՀՀ ԱԱԾ Վայոց Ձորի ՄՎ պետ Գագիկ Առաքելյանը (հեռ. 0281-2-55-11):

 

Համաձայն «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման և պահպանման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից տեղեկության կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15.10.2015թ. N 1204-Ն որոշման՝ 2016 թվականի  հունիսի 1-ից ՀՀ ազգային  անվտանգության ծառայության պաշտոնական կայքի «ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐՑՈՒՄ» բաժնում գործում է պաշտոնական էլեկտրոնային հարցումներ ուղարկելու հնարավորություն: Հարցումները  պետք է ունենան «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված էլեկտրոնային թվային ստորագրություն:

 

Տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև

Հարգելի պրն/տկն ____________________
Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 27 և 27.1 հոդվածների և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի` խնդրում եմ ինձ տրամադրել տեղեկություններ __________________________(հնարավորինս հստակ ձևակերպեք անհրաժեշտ տեղեկությունը) մասին:
"Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` քաղաքացիների տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմանը պատասխան տրվում է այն ստանալուց հետո՝ 5-օրյա ժամկետում՝ բացառությամբ լրացուցիչ աշխատանք պահանջող տեղեկատվության (30-օրյա ժամկետ): Ուստի, խնդրում եմ տեղեկություն ստանալու հարցումիս պատասխանել օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում:
Տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու դեպքում խնդրում եմ գրավոր տեղյակ պահել մերժման հիմքի մասին (հոդված 11) և հնարավորության դեպքում տրամադրել այն պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հասցեն, որին կարող եմ ուղղել հարցումը:
(Պատրաստ եմ վճարել տեղեկատվության պատճենահանման ծախսերը):

Կանխավ շնորհակալ եմ`
անուն, ազգանուն ստորագրություն
ամսաթիվ